Forskning

Igangværende forskning:

  • Pressens digitale forretningsmodeller (2013-): Et projekt om de danske aviser omstiller af deres forretning til en digital sammenhæng med særligt fokus på indførelsen af digitale abonnementer. Se også mit dokumentations-netsted Paywall Watch og det tema-nummer (med titlen “Journalistik i en industri“) af Journalistica, jeg har redigeret.
  • Post-industriel kulturkritik (2013-): Et projekt om online kulturkritik forfattet af amatører. Støttet af det NOS-HS-finansierede netværk Cultural Journalism in the Nordic Countries.
  • Fra avishus til digitalt mediehus (2014-): Et projekt om, hvordan et større dansk avishus tilpasser sig den digitale tidsalder.
  • Journalistroller på sociale medier (2014-): Et projekt om, hvordan journalister forvalter forholdet mellem det private, det personlige og det professionelle på sociale medier (først og fremmest Twitter).
  • Pressestøttens udvikling i et velfærdsperspektiv (2015-): Et projekt om udviklinger i den danske pressestøtte i efterkrigstiden. Delvist finansieret via forskningsprogrammet Reformer af Velfærdsstatens Institutioner ved SDU.

 

Ph.d.-projekt (afsluttet): News on the Web: instantaneity, multimodality, interactivity, and hypertextuality on Danish news websites

Ph.d.-projektet er en undersøgelse af, hvordan nyhedsgenren kommer anderledes til udtryk i sin web-baserede form end i traditionelle nyhedsmedier, og har som hypotese, at web-mediets forskellige egenskaber er medvirkende til blandt andet at medføre en anderledes tidslig forankring af nyhedsgenren og en anderledes konfiguration af netavisen.

Læs hele den oprindelige projektbeskrivelse her.

Ph.d.-projektet, som løb i perioden februar 2010-januar 2013, var finansieret af Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation og modtog desuden støtte fra Oticon Fonden, Department of Media, Culture, and Communication, New York University Steinhardt, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet, den nu nedlagte Forskerskole for Medier, Kommunikation og Journalistik og Dagspressens Fond undervejs i processen. Det var tilknyttet Forskeruddannelsesprogrammet i Medier og Kommunikation ved Københavns Universitet. Vejleder på projektet var professor, ph.d. Stig Hjarvard.

Jeg forsvarede ph.d.-afhandlingen News on the Web: instantaneity, multimodality, interactivity, and hypertextuality on Danish news websites offentligt d. 3. maj 2013. Afhandlingens bedømmelsesudvalg bestod af lektor, ph.d. Nete Nørgaard Kristensen (Københavns Universitet; leder af bedømmelsesudvalget), professor, ph.d. Karin Wahl-Jorgensen (Cardiff University) og Martin Engebretsen (Universitetet i Agder).

Ph.d.-afhandlingen er resulteret i tre fagfællebedømte publikationer i videnskabelig tidsskrifter: