Forskning

Pressens digitale forretningsmodeller (2013-): En lang række danske dagblade har gennem de seneste år indført abonnementsordninger på deres netaviser. Det vakte mest offentlig opmærksomhed, da Politiken begyndte at opkræve betaling for adgangen til artikler politiken.dk i maj 2013, men kredsen af danske netaviser med en form for digitalt abonnement er betydeligt bredere. Der er tale om en udvikling, som er af stor aktuel betydning for den danske dagbladsbranche. Netop derfor er det også overraskende, hvor begrænset den konkrete viden om abonnementsordningernes udbredelse, udformning og ikke mindst konsekvenser for besøgstrafik og deraf følgende indtjening forekommer. Det er denne begrænsede viden, forskningsprojektet sigter på at tilvejebringe. Se også mit dokumentations-netsted Paywall Watch.

 

Journalistroller på sociale medier (2014-): Beskrivelse på vej

 

Pressestøttens historie (2014-): Beskrivelse på vej

 

Øvrige forskningsinteresser:

  • Bruger-forfattet kulturkritik online
  • Konvergensen mellem mediesektorer

 

Ph.d.-projekt (afsluttet): News on the Web: instantaneity, multimodality, interactivity, and hypertextuality on Danish news websites

Ph.d.-projektet er en undersøgelse af, hvordan nyhedsgenren kommer anderledes til udtryk i sin web-baserede form end i traditionelle nyhedsmedier, og har som hypotese, at web-mediets forskellige egenskaber er medvirkende til blandt andet at medføre en anderledes tidslig forankring af nyhedsgenren og en anderledes konfiguration af netavisen.

Læs hele den oprindelige projektbeskrivelse her.

Ph.d.-projektet, som løb i perioden februar 2010-januar 2013, finansieredes af Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation og har desuden modtaget støtte fra Oticon Fonden, Department of Media, Culture, and Communication, New York University Steinhardt, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet, den nu nedlagte Forskerskole for Medier, Kommunikation og Journalistik og Dagspressens Fond undervejs i processen. Det var tilknyttet Forskeruddannelsesprogrammet i Medier og Kommunikation ved Københavns Universitet. Vejleder på projektet var professor, ph.d. Stig Hjarvard.

Ph.d.-afhandlingen News on the Web: instantaneity, multimodality, interactivity, and hypertextuality on Danish news websites forsvaredes offentligt 3. maj 2013. Afhandlingens bedømmelsesudvalg bestod af lektor, ph.d. Nete Nørgaard Kristensen (Københavns Universitet; leder af bedømmelsesudvalget), professor, ph.d. Karin Wahl-Jorgensen (Cardiff University) og Martin Engebretsen (Universitetet i Agder).