Who will pay for online news?

Today, MediaWatch has published a new article by yours truly (in Danish) about the possible audiences for online news behind paywalls:

Hvem skal aviserne sælge netnyheder til?

Forskning viser, at  de unge læsere er en god og en dårlig nyhed for netaviserne med betalingsmure, skriver ph.d. Aske Kammer.

Efter lang tids forberedelse har Politiken i dag trykket på knappen og rejst en betalingsmur omkring deres netavis, Politiken.dk. Dermed er indholdet på de fleste store danske netaviser nu–  i varierende grad – låst inde, ude af rækkevidde for alle os, der ellers har nydt godt af den gratis adgang til online-nyheder siden netavisernes gennembrud i Danmark i sidste halvdel af 1990’erne.

Spørgsmålet er imidlertid, hvad nyhedsorganisationerne kan forvente sig af betalingsmurene – og det vender jeg tilbage til efter et kort overblik.Men lad det opmuntrende være sagt allerede her i indledningen: Ny forskning peger på, at en specifik gruppe af læsere faktisk er indstillet på at betale for online indhold.

Overordnet kan man skelne mellem tre arkitektoniske stilarter inden for betalingsmure:

  • Den første er den såkaldte metered model, som New York Times er det prototypiske eksempel på. Her er et vist antal artikler gratis for de enkelte læsere i løbet af en vis periode, men hvis de vil vide mere, skal der købes adgang. Det er den model, Politiken.dk kommer til at køre efter. Berlingske arbejder med samme model men har efter lidt startvanskeligheder udskudt rejsegildet et par måneder.
  • Den anden model er den premium-model, som Jyllands-Posten og Ekstra Bladet bruger. Her skal der betales for ekstra indhold af særlig høj kvalitet (dybdeborende journalistik, multimedie-præsentationer, Side 9-piger, osv.). De to aviser understreger, at nyhederne forbliver gratis, mens alt andet koster.
  • Og endelig er den tredje model den ”hårde betalingsmur”, som lokalaviserne i Midtjyske Medier benytter. Her kræver al adgang til netavisernes indhold som udgangspunkt betaling.

Politiken og de andre aviser befinder sig imidlertid, med al respekt, ikke i samme internationale kategori som New York Times – de har eksempelvis ikke et globalt digitalt publikum – og det store spørgsmål er, hvad der nu kommer til at ske.

Kommer betalingsmurene til at generere en højst tiltrængt omsætningsindsprøjtning til de danske nyhedsorganisationer, eller vil de først og fremmest holde læsere ude?

Formår nyhedsorganisationerne at balancere det fald i web-trafik, man alt andet lige må forvente, med den øgede indtægt pr. betalende læser, betalingsmurene vil medføre?

Disse kernespørgsmål for forretningsmodellens fremtid er der, mig bekendt, endnu ikke erfaringer nok til besvare endegyldigt.

En relativ ny undersøgelse giver dog et fingerpeg om, hvad nyhedsorganisationerne kan forvente af betalingsmurene.

Der er tale om et studie, der er udført af de to amerikanske forskere Hsiang Chyi og Angela Lee.

Studiet viser, at særligt to forhold hver især har en ganske positiv afsmitning på betalingsvilligheden ved online indhold.

Den første er alder: Yngre voksne (18-34 år) er nemlig mere tilbøjelige til at ville betale for online indhold (herunder nyheder) end ældre aldersgrupper. Og eftersom de unge jo vokser op og bliver ældre og forbliver mediebrugere i længere tid end dem, der nu er ældre, kan dette forskningsresultat tolkes således, at medieorganisationerne på længere sigt vil få et mere betalingsvilligt publikum.

Det andet afgørende forhold er interessen for nyheder i det hele taget: Folk, der i forvejen har en stor interesse for nyhedsstof, er nemlig mere tilbøjelige til at acceptere at skulle betale for online-nyheder end andre (hvilket måske ikke i sig selv er vældigt overraskende).

I kombination med pointen omkring alder stiller dette andet forhold imidlertid nyhedsorganisationerne i et dilemma. For unge mennesker er, som forskerne også skriver, desværre normalt mindre interesserede i nyheder end andre dele af befolkningen. Så dem, der egentlig er mest positive overfor at betale for indhold på web og internet, er samtidig kun i ringe grad interesserede i i første omgang at læse nyheder online. Men hvis de var det, ville de gerne betale.

De konkrete erfaringer med betalingsmure er forskellige, og der hersker stadig tvivl om, hvorvidt de kan løse nyhedsorganisationernes økonomiske udfordringer. Men hvis Chyi og Lee har ret, kan en løsning måske ligge i at gøre de unge voksne mere interesserede i at læse nyheder på nettet – som den amerikanske mediekommentator Ken Doctor siger i dagens udgave af Politiken: ”Jeg anbefaler alle at begynde at lave aggressive planer for at skaffe nye og yngre læsere”.

Det ser nemlig ud til at være dem, der i videst udstrækning vil kunne finde på at finde Dankortet frem i første omgang, hvis de besøger netaviserne.