Medieudvikling og medieinnovation (2020)

English title: Media Developments and Media Innovation

Description (in Danish): Forløbet skal give den studerende indsigt i centrale fænomener og begreber inden for medieudvikling og medieinnovation. I tillæg til mediebrug og mediernes rolle i det danske demokrati og det danske mediesystem behandles innovationsteori. Forløbet dækker ligeledes grundlæggende teori om forretningsmodeller og værdikæder med det formål at sætte den studerende i stand til selv at anvende disse på mediebrancher eller -virksomheder. Endelig skal forløbet give den studerende indsigt i hvordan medievirksomheder kan anvende data som en del af deres beslutningsprocesser. Forløbet indeholder også workshops i opgaveskrivning og i præsentation af data i form af figurer og grafer.

Course language: Danish

Study program: Medieproduktion og Ledelse

Institution: The Danish School of Media and Journalism

ECTS: 5

Number of students: 49

Links and documents: Course description