Aktuelle Samfundsmæssige Problemer (2014)

English title: Current Societal Issues

Description (in Danish): Faget skal give den studerende mulighed for at gå i dybden med et selvvalgt emne, som eventuelt kan lægge op til bachelor-projektet. Det skal give en række redskaber til at bedrive kritisk, analyserende og opsøgende journalistik. Endvidere skal det give redskaber, som kan anvendes i forbindelse med den analyserende og reflekterende rapport, der er en del af eksamen i dette fag, og som ligner den rapport, der indgår som en vigtig del af bachelorprojektet. Indholdsmæssigt vil faget beskæftige sig med overgangen til et digitalt mediemiljø – og det med særligt fokus på de forandrede økonomiske strukturer for både nyhedsorganisationer og den enkelte journalist, som udviklingen medfører.

Course language: Danish

Study program: Bachelor of Arts (BA) of Journalism

Institution: Centre for Journalism, University of Southern Denmark

ECTS: 10

Number of students: ≈60

Links and documents: Syllabus