Journalistisk håndværk 5: Journalistisk Laboratorium (2014)

English title: Journalistic Laboratory (J-Lab)

Description (in Danish): Faget har et dobbelt-sigte. På den ene side skal faget styrke de studerendes forståelse for, hvordan nogle af fagets mest entreprenante personer og organisationer aktuelt arbejder med journalistik, medier og kommunikation i ind- og udland. På den anden side skal faget styrke den enkelte studerendes muligheder for selv at udvikle et eller flere elementer journalistiske værktøjer, virkemidler og metoder. I begge tilfælde vil der blive trukket på såvel praktiske som teoretiske indfaldsvinkler. Undervejs i kurset kommer vi omkring emner som nye journalistiske produktionsformer, nye journalistiske publikationsformer, nye journalistiske distributionsformer, nye journalistiske forretningsmodeller, redaktionelle innovationsprocesser, projektledelse og redaktionel entreprenørship, afdækning af aktuelle journalistiske udfordringer og udvikling af et eller flere nye journalistiske tiltag,

Course language: Danish

Study program: MSc in Journalism

Institution: Centre for Journalism, University of Southern Denmark

ECTS: 10, 20, or 30

Number of students: 15

Co-teachers: Anne Lea Landsted