Journalistisk håndværk 5: Journalistisk Laboratorium (2015)

English title: Journalistic Laboratory (J-Lab)

Description (in Danish): Formålet med Journalistisk Laboratorium er, at de studerende skal klædes bedre på til at indgå i den nuværende medieindustri, som er præget af digitalisering, ændringer i mediebrug, -produktion og -ansættelsesforhold og økonomiske udfordringer. Faget fokuserer gennem en kombination af akademisk indhold og praktisk arbejde på udvikling af mediekoncepter og på, at de studerende arbejder med innovation og med at integrere markeds-, bruger-, indholds- og/eller økonomiske analyser i deres projekter. Faget arbejder med udvikling af medieindhold i bred forstand (dvs. ikke kun forstået som journalistisk produktion). Gennem faget skal de studerende udarbejde deres egne mediekoncepter (enten individuelt eller i grupper), som udvikles i en vekselvirkning mellem praktisk og analytisk arbejde, og som undervejs i forløbet afprøves i pitch-runder sammen med andre studerende, undervisere og praktikere fra mediebranchen.

Course language: Danish

Study program: MSc of Journalism

Institution: Centre for Journalism, University of Southern Denmark

ECTS: 10 or 20

Number of students: ≈35

Co-teachers: Rune Michelsen

Links and documents: Course descriptionSyllabus