Ledelse af kreative projekter (2019)

English title: Management of Creative Projects

Description (in Danish): Kurset sætter de studerende i stand til at organisere og lede kreative projekter. Det integrerer 1) organisations- og ledelsesteori med 2) teorier om og forskning i kreativitet inden for 3) en digitaliseringsforståelse. På denne måde bygger kurset oven på de erfaringer, de studerende har med kreative projekter i praksis fra “Avancerede Designprocesser”. Ved at forstå kreativt arbejde som processer, der finder sted inden for organisatoriske strukturer, fokuserer kurset på de på én gang begrænsende og muliggørende rammer, sådanne strukturer sætter omkring kreativitet og innovation. Det gør kurset med en særlig vægt på den digitale dimension af forretningsmodeller, på samarbejder på tværs (hvilket også bygger oven på kurset ”Brugere i kontekst”) og på konteksten for det kreative arbejde. For at bibringe de studerende den mest fyldestgørende forståelse af feltet arbejder kurset på både et strukturelt/organisatorisk niveau og et projekt-niveau – og lægger derigennem vægt på nødvendigheden af, at de studerende har en forståelse for at skille komplekse processer ad i håndtérbare arbejdspakker. På denne måde giver kurset de studerende viden om (formelle og uformelle) organisationsstrukturer, om ledelses rolle, om principper og værdier som driver kreativitet og innovation in konkrete sammenhænge og om de roller, som ”det digitale” spiller i den sammenhæng. Og det gør det ved at tage såvel organisatoriske som projekt-specifikke mål i betragtning.

Course language: Danish

Study program: MSc in Digital Design and Interactive Technologies

Institution: The IT University of Copenhagen

ECTS: 7.5

Number of students: ≈130

Co-teacher: Henriette Moos

Links and documents: Course description