Strategisk kommunikation (2018)

English title: Strategic Communication

Description (in Danish): Dette kursus dækker en bred vifte af emner inden for strategisk kommunikation, og det med særligt fokus på dens udfoldelse i digitale sammenhænge. Kurset retter sig mod de særlige vilkår for strategisk kommunikation, som de digitale medier repræsenterer, og fokus er både teoretisk og praktisk. Formålet med kurset er dels at sætte den studerende i stand til at analysere og i nogen udstrækning planlægge målrettet strategisk kommunikation i en digital sammenhæng, dels at give et indblik i nogle af de særlige problemstillinger og muligheder, der knytter sig til netop denne type kommunikation. Eksempler på potentielle emner: Kampagner, tværmediel kommunikation, sociale medier i et strategisk perspektiv, politisk kommunikation, målgrupper, troværdighed og autenticitet, viral kommunikation og formidlingsetik.

Course language: Danish and Norwegian

Study program: Master of Arts (MA) in Digital Design and Communication

Institution: The IT University of Copenhagen

ECTS: 7.5

Number of students: ≈130

Co-teacher: Torill Mortensen

Links and documents: Course description