Nyheder og journalistik i Danmark (2013)

English title: News and Journalism in Denmark

Description (in Danish): Nyhedsmedierne udgør i dag i vid udstrækning den koblingsmekanisme, som forbinder det enkelte individ med de bredere samfundsmæssige strukturer og fællesskaber, og for langt de fleste af os ville det være umuligt at navigere i samfundet uden nyhedsmedierne. De er en helt central institution i det moderne samfund, som på en gang strukturerer, informerer og faciliterer borger og samfund. Men det er også en institution, der har undergået en række teknologiske, økonomiske, professionelle og indholdsmæssige forandringer, som har betydning for den måde, nyhedsmedierne varetager deres rolle på. Kurset vil give et detaljeret overblik over nyhedsmedierne og deres funktioner i samfundet samt formidle et indblik i de udviklinger, der har fundet sted over den senere årrække og stadig sker. Vi vil blandt andet se nærmere på teorier om nyhedsmedier, samfund og kultur og på tendenser og udviklinger i strukturerne i det danske nyhedslandskab, i nyhedsmediernes indhold og i journalistikken. Kurset vil tage fat på spørgsmål såsom: Hvilke forandringer finder sted i nyhedsinstitutionen i disse år? Hvad fører den øgede kommercialisering og internationalisering med sig? Hvad betyder eksplosionen af nye medier for brugen af nyheder og for journalistikken? Hvilke konsekvenser har internettet og gratisaviserne haft? Og hvad betyder det hele for demokratiet og samfundet? Kurset vil være forankret i mediesociologien og omhandle både trykt, elektronisk og (især) digital nyhedsformidling. Fokusset vil overvejende være på danske forhold men vil også inddrage internationale perspektiver. Undervisningen vil være en blanding af forelæsning, øvelser, diskussion og studenteroplæg. Derudover vil kurset få besøg af repræsentanter fra den journalistiske virkelighed.

Course language: Danish

Study program: Master of Arts (MA) in Film and Media Studies

Institution: Department of Media, Cognition, and Communication, University of Copenhagen

ECTS: 15

Number of students: ≈30

Links and documents: Syllabus; designated hashtag – #njdk2013