Organisations- og institutionsanalyse (medieseminarer, 2009)

English title: Organizational and Institutional Analysis (media seminars)

Description (in Danish): I dette fag gives der en videregående indføring i teorier og analyser af medieorganisationer og -institutioner og deres samspil med samfund og kultur. I kurset belyses bl.a. journalistiske og kreative produktionsprocesser, mediemarkedets strukturer, offentlig medieregulering, organisationers interne opbygning og eksterne relationer, brugernes adgang til og oplevelse af medier, metoder til empirisk analyse af medier og deres brugere m.m. Kurset er bygget op som en vekselvirkning mellem oversigtsforelæsninger fælles for alle hold og seminarer, der foregår holdvis og i højere grad lægger op til selvstændig analyse og aktiv deltagelse i undervisningen. Der indledes med fire forelæsninger, dernæst følger fire seminarer efterfulgt af yderligere to forelæsninger, og der afsluttes med to seminarer. Seminarerne ved Johannes Riis vil fortrinsvis behandle filminstitutionelle og filmsociologiske forhold, mens seminarerne ved Aske Kammer fortrinsvis vil omhandle medieinstitutionelle og mediesociologiske emner.

Course language: Danish

Study program: Master of Arts (MA) in Film and Media Studies

Institution: Department of Media, Cognition, and Communication, University of Copenhagen

ECTS: 15

Number of students: 2 classes of 33 students

Co-teachers: Klaus Bruhn Jensen and Johannes Riis

Links and documents: Syllabus